«Der erste Friedensvertrag des Weltkrieges» 1918

«Der erste Friedensvertrag des Weltkrieges»
«Перший мирний договір Світової війни»

документальна хроніка 1918

 

До 100-річчя Берестейського Миру.
Документальна хроніка 1918 року з Bundesarchiv «Der erste Friedensvertrag des Weltkrieges» («Перший мирний договір Світової війни»), на якій зафіксовано історичний момент підписання Берестейського Миру між Центральними країнами і Україною (27.І.)9.Ⅱ.1918.

 

1918
«Der erste Friedensvertrag des Weltkrieges»
«Перший мировий договір Світової війни»
«First World War peace treaty»

Берестейський Мир
Der erste Friedensvertrag des Weltkrieges
The Treaty of Peace between Ukraine and the Central Powers

Brest-Litowsk, 9. Februar 1918
Heute, am 9. Februar, 2:00 Uhr morgens, ist der Friede zwischen dem Vierbund und der Ukrainischen Volksrepublik unterzeichnet worden. W.T.B." Delegierte der Mittelmächte im Konferenzsaal; Begrüßung der ukrainischen Volksdeputierten am Verhandlungstisch und Eröffnung der Sitzung durch Staatssekretär Richard von Kühlmann; Unterzeichnung des Friedensvertrages durch Richard von Kühlmann und General Max Hoffmann (Deutschland), Außenminister Ottokar Graf Czernin (Österreich-Ungarn), Ministerpräsident Wassil Radoslawow und Oberst Peter Gantschew (Bulgarien), Hakki Pascha und Izzet Pascha (Türkei) und Mykola Ljubynski als Vertreter der Ukraine; Siegelung des Vertrages; die Vertreter der Ukraine mit General Hoffmann; Feierlichkeiten mit Sekt nach dem Vertragsabschluss.
© 1918 «Universum Film AG» Berlin © 1918 Bild- und Filmamt (BUFA) Berlin

Берестейський Мир 9.Ⅱ.1918

9 лютого 1918 року в Бересті-Литовському підписано перший мирний договір Першої Світової війни.
Це окремий договір між новоствореною Українською Народньою Республікою та Центральними Державами. Договір надає новоствореній Незалежній Україні військову допомогу Німеччині та Австро-Угорщині у боротьбі з Совєтською Россією. У свою чергу, Україна обіцяє надавати своїм колишнім ворогам терміново необхідні основні товари та продукти харчування, тому цей договір також називається "Хлібний Мир".

Договір підписано, поки Другий Німецький Райх та Совєтська Россія проводять власні мирні переговори. Виснаження війною призвело до повстань у Россійській Імперії ще до Лютневої революції 1917 року, наслідком якої стало падіння монархії і перетворення імперії на Россійську Республіку, яка, втім, проіснувала недовго, бо зрештою все завершилось захопленням влади в Петроґраді большевиками і перетворенням Россійської Республіки на Совєтську Россію (РСФСР). Після того, як большевики захопили владу і оголосили так званий "Дєкрєт о Мірє", Ленін починає шукати шлях виходу з війни. Після відкритої мирної пропозиції перемир'я підписано 15 грудня 1917 року. Офіційні мирні переговори в місті Берестя-Литовське розпочались на початку січня 1918 року.

Проте, Совєти припиняють свої переговори з німцями наступного ж дня після підписання "Хлібного миру", оскільки багато їх товаришів вважають територіальні вимоги надто жорсткими, а умови миру дуже важкі. Отже, війська Німецького Райху починають повномасштабний наступ на Пасхальному фронті в бік Пєтроґрада, після того, як Австро-Угорщина приєдналася до військових. Совєтська Росія не може протистояти, у них немає вибору, крім повернення на стіл переговорів. Зрештою, 3 березня 1918 року Ленін підписав Брест-Литовський мирний договір з величезними поступками. Згодом, Совєтська Россія зречеться підписання договору, а зрештою умови договору скасовуються Паризькими мирними договорами.

Невизначеність Антанти щодо українського питання і прихильність Британії та Франції до ідеї "єдиної і неподільної Росії" змусили молоду УНР шукати інших союзників.
Причини підписання:
— загроза для України з боку більшовиків (РСФСР — Совєтської Россії)
— спроба Української Центральної Ради порозумітися з Антантою.
Умови договору:
— Українська Народня Республіка виходила з Першої Світової війни
— Українську Народню Республіку було визнано Незалежною, рівноправною державою
— Холмщина та Підляшшя входили до складу України
— Німецька Імперія і Австро-Угорська Імперія зобов'язувались допомогти Українській Центральній Раді звільнити територію УНР від большевиків
— УНР зобов'язалась постачати в Німецьку Імперію та Австро-Угорську Імперію їжу, що була потрібна для населення
За умовами договору суверенітет УНР мав поширюватися на всі етнічні українські межі, за винятком українських земель у складі Австро-Угорщини.
Передбачалося приєднання української частини Східної Галичини до Буковини і створення Коронного краю, який мав би автономію у складі Австро-Угорщини.
Договір від 9 лютого 1918 року врятував Українську Народню Республіку від поглинення Совєтською Росією.

Treaty of Brest-Litovsk (February 9, 1918)
On February 9, 1918 the first peace treaty of World War I is signed in Brest-Litovsk. It is a separate treaty between the newly established Ukrainian People’s Republic and the Central Powers. The treaty provides the newly independent Ukraine with German and Austro-Hungarian military aid in their struggle against Soviet Russia. In return the Ukraine promises to supply urgently needed basic commodities and food supplies to their former enemies—which is why the treaty is also called “peace for bread” in German.

The treaty is signed while the German Reich and Soviet Russia are conducting their own peace negotiations. War weariness had led to uprisings in Soviet Russia even before the February Revolution. After the Bolsheviks take over power and declare their Decree on Peace Lenin begins to look for a way to exit the war. Following a public peace offer the armistice is signed on December 15, 1917. Official peace negotiations begin in early January.

However, the Bolsheviks break off their negotiations with the Germans just one day after the signing of the “peace for bread”, as many of their comrades consider the territorial demands too harsh and the peace terms too severe. Consequently, the troops of the German Reich start a full-scale offensive at the Easter Front, with the Austro-Hungarian military joining in soon after that. Weakened by internal conflict Soviet Russia cannot muster any resistance. They have no choice but return to the negotiating table. On March 3, 1918 Lenin’s appointees sign the peace treaty of Brest-Litovsk with tremendous concessions. Its terms are eventually cancelled by the Paris Peace Treaties.
© Bundesarchiv

Документальна хроніка 1918 року тривалістю 11 хвилин 30 секунд з назвою «Der erste Friedensvertrag des Weltkrieges», тобто «Перший мирний договір світової війни», ось вже 100 років зберігається в німецькому Бундесархіві (Bundesarchiv). Фільм створено берлінською студією «Universum Film AG», до якої входив відділ військового кіно і фото прес-служби Верховного головнокомандування Другого Райху (Bild- und Filmamt).
Представлена хроніка — ремастеринг української арт-студії «Gankafilm».
Хроніка оцифрована, створено музичне супроводження, наближене до ориґінального музичного супроводження того часу (ориґінальна хроніка була озвучена німецькими маршами), також додано переклад титрів українською (в ориґіналі німецькі титри тримались довго, що дозволило вставити український переклад, розділивши титровий час навпіл).
В описі до відео арт-студія «Gankafilm» слушно зазначає:
"Нам завжди подавали викривлену інформацію що Берестейський Мир — мовляв, то було досягнення "совєтських дипломатів" на чолі з Львом Троцкім, а насправді 9 лютого 1918 року делегація УНР підписала мирну угоду з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією, тим самим поклала початок формального завершення Першої Світової війни. А Совєти підписували такий договір на місяць пізніше!
Бундесархів був дуже задоволений і вони собі взяли нову версію з нашим новим звуком!"

Що ж, ремастеринг української студії дійсно вартий уваги.
І вельми слушно підкреслено щодо термінів підписання мирних договорів в Бересті-Литовському.
Є ще одна кінохроніка від Bundesarchiv з Берестейських мирних переговорів, це друга частина хроніки «Der erste Friedensvertrag des Weltkrieges», тільки вже зустрічають большевіків Совєтської Россії, хоча, в кінохроніку потрапляють і представники України. Звук в цій хроніці ориґінальний.

Дуже часто виникає плутанина, адже історична термінологія все ще плутає однаковими назвами підписаний УНР Берестейський Мир і підписаний пізніше Совєтською Россією "брєст-літовскій доґовор".
Розібратись з плутаниною просто: місто Берестя — етнічно українське місто станом на 1918 рік, розташоване на етнічно українських теренах в історичному краї Берестейщина, саме тому українська делегація наполягала на включенні в склад УНР етнічних українських теренів Берестейщини, Пінщини, Підляшшя і Холмщини, які й були визнані територією УНР. Питання українських теренів в складі Австро-Угорщини (Галичина, Буковина) було закладено в таємний додаток до Договору, Відень зобов'язався створити окремий коронний край з українських земель. Тобто, перший мирний договір Великої війни відбувся саме на теренах України, в місті Берестя, яке в Россійській Імперії носило россійсько-імперську назву Брєст-Літовскій. Українці називали своє місто Берестя, або Берестя-Литовське, через близьке розташування до литовських теренів.
Певно, варто починати розділяти термінологію: Берестейський Мир — мирний договір Української Народньої Республіки з Центральними Державами, а підписаний пізніше Совєтами — "брєст-літовскій доґовор".

Матеріял з відкритих джерел уклав Дмитро Дзюба
«Der erste Friedensvertrag des Weltkrieges» Produktionsfirma:
© 1918 «Universum Film AG» Berlin © 1918 Bild- und Filmamt (BUFA) Berlin
© Bundesarchiv
© «Filmportal.de»
© «Gankafilm»
℗ «Порохівниця» \ «Porohivnyçä»
2018.Ⅱ.9
℗ Dmytro Dzüba

1 коментар до “«Der erste Friedensvertrag des Weltkrieges» 1918

  1. Сповіщення: Мапи до 100-річчя Берестейського Миру – ПОРОХІВНИЦЯ

Коментувати не дозволено.