«Порохівниця» в електронній енциклопедії «Україніка»

«Порохівниця» в електронній енциклопедії «Україніка»

 
«Україніка» — електронна енциклопедична бібліотека, створена за аналогією з «Encyclopædia Britannica».
Українську енциклопедію створює Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського Національної Академії Наук України.
Наш освітній блоґ-майданчик «Порохівниця» має честь бути внесеним до української енциклопедії «Україніка».

 

«Порохівниця» в енциклопедії «УКРАЇНІКА»

 

«УКРАЇНІКА» — національний довідково-інформаційний та документальний ресурс архівних, рукописних і друкованих джерел, створених в Україні або інших державах — про Україну, її історію, економіку, культуру, що ґрунтується на засадах обліку та акумуляції документальної спадщини українського народу.

У зв’язку з розвитком Незалежної України створення ресурсу історичної та культурної спадщини українського народу стало одним із напрямів діяльності бібліотек, архівів, музеїв та інших інституцій, пов’язаних з національною пам’яттю, невід’ємною частиною національної бібліографії, археографії та архівознавства, музеєзнавства України в її широкому розумінні як ресурс національної документальної пам’яті.

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського ініціювала та розпочала створення інтегрованого ресурсу “ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА «УКРАЇНІКА» – зведеного бібліографічного та електронного ресурсу усієї документальної спадщини України з організацією доступу до науково-довідкових, бібліографічних і текстових ресурсів, репрезентації оригіналів документів у цифровому форматі з широкими можливостями представлення на сайтах бібліотек, архівів, наукових установ у глобальній світовій мережі.
Детальніше про електронну бібліотеку «УКРАЇНІКА».

Мета проекту — акумулювати у цифровому форматі твори усіма мовами, незалежно від місця видання, про український народ, територію України та про всі народи, які жили або живуть на цій території. Це дозволить надати користувачам електронної бібліотеки знання про Україну, її народ, його історію, традиції та культуру, розбудовану політичну націю, сформовану нею державу; матеріали про природне, географічне середовище, демографічний, економічний, соціальний, освітній, науковий потенціал України, здобутки української нації, її місце у світовому цивілізаційному розвитку.

Основними завданнями ресурсу є:
• надати широкій громадськості доступ до документів державно-національної ваги;
• забезпечити користувачам єдину точку входу для пошуку різнорідних за видами і тематичною спрямованістю ресурсів Україніки;
• збирати та архівувати мережеві електронні ресурси Україніки (насамперед електронні версії книг і періодичних видань);
• забезпечити збереження рідкісних бібліотечних та архівних фондів Україніки в електронному форматі;
• створити на базі ресурсів електронної бібліотеки персональні, тематичні та проблемно-орієнтовані електронні колекції;
• популяризувати українську мову та культуру, поширювати українську літературу для україномовних зарубіжних користувачів;
• створити можливості використання фондів електронної бібліотеки у наукових дослідженнях, в освітніх процесах, а також з метою популяризації іміджу України у світі.

Принциповим в організації ресурсів електронної бібліотеки є впровадження єдиної системи організації знань на основі наукового довідково-пошукового апарату. Основні поняття представленої галузі знань супроводжуються іконографічною та довідково-енциклопедичною інформацією, що надає змогу визначити для кожного ресурсу його тематичні, територіальні, часові й інтелектуальні атрибути. Все це створює для дослідників умови ефективного пошуку джерел наукової інформації.

Основними джерелами поповнення електронної бібліотеки є електронні ресурси НБУВ, вільнодоступні мережеві електронні ресурси, українознавчі сайти та веб-ресурси наукових установ і закладів культури, оцифровані видання із фондів НБУВ. Інтернет-ресурси включені в єдину пошукову систему електронної бібліотеки разом з іншими електронними документальними інформаційними джерелами.

Згідно зі ст.22 Закону України «Про авторське право и суміжні права» від 23.ХІІ.1993 р. № 3792-ХІІ інформаційні ресурси електронної бібліотеки «Україніка» розміщуються для використання з навчальною та науковою некомерційною метою за умови обов’язкового зазначення авторства твору, без права подальшого повторного відтворення повних текстів документів.

© «УКРАЇНІКА»

Велика вдячність вельмишановному панству, хто помітив маловідомий блоґ-майданчик «Порохівниця» і додали до української енциклопедії «Україніка».
Це велика честь для невеличкого блоґ-майданчика і вельми висока оцінка скромних напрацювань з історичної тематики на сторінках «Порохівниці». Невже, недарма публікуються ці матеріяли?
«Порохівниця» й надалі буде продовжувати публікації з історичної тематики, оглядаючи та досліджуючи події українського 100-річчя, Визвольних Змагань, Великої Війни, у вирі якої Україна перебуває ось вже 100 років... Звісно, буде приділятись увага іншим сферам україністіки від сьогодення до давнини, від історії до культури.
«Порохівниця» — Свої для своїх про своє!

З повагою
Дмитро Дзюба
«Порохівниця»