Перейти до контенту

✠ „Ukraїna 1918—1920“ і „Ukraїna 2014—2020“ — оглядові мапи України доби Ⅰ і Ⅲ Визвольних Змагань

„Ukraїna 1918—1920“ ✠ „Ukraїna 2014—2020“
оглядові мапи України доби Ⅰ і Ⅲ Визвольних Змагань

 
„Ukraїna 1918—1920“ і „Ukraїna 2014—2020“ — оглядові мапи України доби Перших і Третіх Визвольних Змагань представлені до уваги Вельмишановнього Панства.
„Ukraїna 1918—1920“ — перша мапа була презентована раніше.


Мапи стилізовані, є даниною пошани ґеоґрафам і картоґрафам Степанові Рудницькому, Володимиру Кубійовичу, Миколі Кулицькому, Ґеорґу де Гасенко, вшановано також ґеральдиста Миколу Битинського, учасника Перших Визвольних Змагань.
Мапи змальовано на основі мапи України 1918 року Степана Рудницького і етноґрафічної мапи Володимира Кубійовича. Як і мапа України Рудницького, оформлена у вишивану рамку, яка стилізована також декоративними елементами — куточками Миколи Битинського з Тризубами Армії УНР. Стилізована рамка увінчана вінтажною стрічкою з написом назви мапи.

Мапа України доби Перших Визвольних Змагань „Ukraїna 1918—1920“ висвітлює період 1918—1920 років, містить всі кордони УНР, які змінювались в добу Перших Визвольних Змагань, кордон ЗУНР; визначено український етнічний терен, сусідні терени старих і новоутворених країн та територій, а також на теренах України показано совєтські квазіутворення, створювані під час перших неоголошених совєтсько-українських війн.

Мапа України доби Третіх Визвольних Змагань „Ukraїna 2014—2020“ висвітлює період 2014—2020 років під час нинішньої неоголошеної війни РФ проти України, на мапі показано окуповані терени України: Крим і квазіутворення ОРДЛО.
Леґенди мап містять всі необхідні пояснення.
Розглянемо мапи докладніше.

Мапа „Україна 1918—1920“
совєтські квазіутворення на теренах України

„Україна 1918—1920“
совєтські квазіутворення на теренах України

На мапі „Україна 1918—1920“ чи не вперше зведено всі декляровані кордони України, які змінювались в добу Перших Визвольних Змагань, — Української Народньої Республіки (УНР) і Західньо-Української Народньої Республіки (ЗУНР), позначено український етнічний ареал станом на 1918 рік, окреслено терени сусідніх країн і територій, межі россійсько-імперських ґубєрній станом на 1914 рік, показано також кордони держав до 1914 року, до початку Великої Війни, та сучасні кордони України і сучасний адмінподіл.

На мапі „Україна 1918—1920“ позначено декляровані кордони України:
— кордон Української Народньої Республіки за Берестейським Миром 27.І(9.ІІ.)1918
— кордон Західньо-Української Народньої Республіки, деклярований Листопадовим Чином 1.ХІ.1918
— кордон Гетьманської Української Держави
— кордон Соборної України після Акту Злуки 22.І.1919
— кордон Української Народньої Республіки, задеклярований на Паризькій Мирній Конференції 1919 року

Леґенда мапи містить всі необхідні пояснення.

Офіційні назви УНР і ЗУНР подано первісним українським правописом, як це й було 100 років тому — Українська Народня Республіка (УНР) і Західньо-Українська Народня Республіка (ЗУНР). (Хто ми такі, щоби змінювати задекляровані у офіційній документації та історіоґрафії офіційні назви українських Держав?)
Міста й містечка України та суміжних теренів позначені станом на 1918 рік за назвами й кількістю населення, ґрадація визначена в леґенді мапи. Столиці країн підкреслено, натомість "столиці" квазіутворень — ні!
Озівське море — назва подається первісним українським правописом, як це й було 100 років тому.

Мапа „Україна 1918—1920“ є фактично мапою Соборної України, позаяк Акт Злуки відбувся 22.І.1919 і майже було довершено процес Злуки укладанням договорів з Кубанською Народньою Республікою та курултаєм Криму, чому завадила подальша совєтська окупація.

У склад "дітища Антанти" — Чехо-Словаччини — увійшов український етнічний терен Карпатської України. Карпатська Україна дійсно була приєднана 9.V.1919 до Чехо-Словаччини рішенням Руської Центральної Ради в Ужгороді; це було санкціоновано Сен-Жерменським договором 10.ІХ.1919, який гарантував Підкарпатській Русі статус автономного краю в рамках ЧСР.
Проте, на мапі Карпатська Україна (Закарпаття) позначено згідно проголошених і задеклярованих кордонів Західньо-Української Народньої Республіки (ЗУНР), як і український етнічний терен Буковини. При цьому, на мапі сірим кольором позначено кордони ЧСР і Румунії, що проходили українським етнічним тереном на деклярованій території ЗУНР, ці кордони співпадають з сучасними кордонами Закарпатської і Чернівецької областей.

Суміжні країни і території на мапі вказано і позначено різними кольорами та підписано.
Червоним штрихуванням на мапі позначено території і квазіутворення, котрі контролює терористичне квазідержавне утворення "РСФСР \ Совєтская Россія".
Протягом доби Перших Визвольних Змагань 1917—1921 років терени України та суміжніх країн і територій змінювались.

Московія

Території колишньої Россійской Імпєріі на мапі вже визначені новоутвореними щойнопроголошеними державами і країнами, визнаними частково в різній мірі на той час. Подекуди ще не було визначено їх меж і кордонів, як у випадку з Грузією або проголошеним Всєвєлікім Войском Донскім.

Після краху Россійской Імпєріі та заколоту "большевіков", колишня Россійская Рєспубліка контролювалась "бєлой ґвардієй" на теренах, які ще не контролювали "большевіки" (Сибір, тощо), зокрема, на теренах проголошеної держави Всєвєлікоє Войско Донскоє і також на півдні (позначені білим і прозорим білим штрихуванням на червоному терені Московії). Решта територій контролювалась "большевіками", постійно розширюючи своє квазідержавне утворення "РСФСР \ Совєтская Россія".

Територія невизнаного терористичного квазідержавного утворення "РСФСР \ Совєтская Россія" не мала чітких меж і кордонів до 1922 року, і взагалі вперше це квазідержавне утворення у 1923 році визнала Франція, а загальне визнання квазідержавне утворення "СССР" отримало лише в листопаді 1933 року, залишаючись по суті все тим же терористичним квазідержавним утворенням. На мапі воно відповідно підписане, також зазначено, що це Московія.

На мапі „Україна 1918—1920“ доби Перших Визвольних Змагань не позначено окуповані Польщею і Румунією терени України, а також українські терени, окуповані "бєлоґвардєйцамі дєнікіна" та "красноармєйцамі" большевіков, позаяк ситуація постійно змінювалась, змінювались і терени, контрольовані урядом УНР і Дієвою Армією УНР та чисельними окупантами всюдибіч…
Театр бойових дій Перших Визвольних Змагань на мапах не висвітлюється.

„Совєтські квазіутворення на теренах України 1918—1920“

Мапа Соборної України доби Перших Визвольних Змагань містить в собі також позначені окуповані Совєтами терени України, на яких терористичне квазідержавне утворення "РСФСР \ Совєтская Россія" утворювало чисельні квазіреспубліки, з котрих на мапі позначено "Одєсскую ССР", "Донєцко-Кріворожскую Рєспубліку" і "ССР Тавріди". Причому, між двома останніми була ще й "спорная тєрріторія Сєвєрной Тавріі"! Проте, на мапі з совєтськими квазіутвореннями не вказано чисельні утворення та мутації совєтської квазіреспубліки "УССР" — від проголошення "Совєтской УНР", від кількох проголошень в Курскє, Судже і тоді ще українському Білгороді чергових "совєтскіх правітєльств", до вливання вищезазначених квазіутворень "ДКР", "Од.ССР", "ССР Тавріди" у квазіреспубліку "УССР" з "пєрвой століцей" в Харкові та мутації з перейменуваннями "Укрáінской социалістічєской совєтской рєспублікі" ("Української соціалістичної радянської республіки" \ "УСРР") на "Укрáінскую совєтскую социалістічєскую рєспубліку" ("Українську радянську соціалістичну республіку" \ "УРСР"). Також не вказувались короткочасні появи всіляких чисельних "одноденних" дрібних совєтських квазіутворень.
Назви совєтських квазіутворень подано мовою ориґіналу.

Фраґментарно представлено окрему мапу з совєтьскими квазіутвореннями.
Мапа „Совєтські квазіутворення на теренах України 1918—1920“ є фраґментом мапи „Україна 1918—1920“. Вищезазначені совєтські квазіутворення позначені різним штрихуванням і підписані мовою ориґіналу, вказані також дати їх короткочасного існування.

Мапа „Україна 2014—2020“
россійські квазіутворення на теренах України

„Україна 2014—2020“
россійські квазіутворення на теренах України

Мапа „Україна 2014—2020“ змальовує сучасну Україну і суміжні країни та території.
Позаяк мапа є прямим продовженням мапи „Україна 1918—1920“, на мапі лишився вказаним етноґрафічний терен Українців. При цьому, знищений совєтськими і польськими окупантами та втрачений внаслідок етнічних чисток і геноцидів у ХХ столітті український етнічний терен показано прозорим жовтим ґрадієнтом.

Гідроґрафія, на відміну від першої мапи, містить штучні водосховища, створені в період совєтської окупації.
(Назва Озівського моря подається первісним українським правописом, як це вказано на офіційній мапі України картографічного видавництва «МАПА» видання 2016 року від укладача Юрія Лози).

Кордони, міжнародні та адміністративні, вказано станом на 2020 рік.
Міста й містечка України та суміжних теренів позначені станом на 2020 рік за назвами й кількістю населення, ґрадація визначена в леґенді мапи. Столиці країн підкреслено, натомість "столиці" квазіутворень — ні!

Суміжні країни і території на мапі вказано і позначено різними кольорами та підписано.
Червоним штрихуванням на мапі позначено країна, території і квазіутворення, котрі окупувало або контролює терористичне квазідержавне утворення РФ.
Білорусь — де-юро незалежна країна, де-факто це "БССР" і контролюється РФ.
На окупованих теренах Молдови існують квазіутворення РФ:
"ПМР" ("Пріднєстровьє") і "Ґаґаузія".
Окуповані терени України — анексований півострів Крим, квазіутворення РФ на ОРДЛО — "ДНР" і "ЛНР".

„Россійські квазіутворення на теренах України 2014—2020“

Фраґментарно представлено окрему мапу з квазіутвореннями РФ.
Мапа „Россійські квазіутворення на теренах України 2014—2020“ є фраґментом мапи „Україна 2014—2020“. Вищезазначені квазіутворення РФ позначені різним штрихуванням і підписані мовою ориґіналу.
Додатково позначено події 2014 року і окупаційні дії РФ, розтлумачені в леґенді мапи.

Подані мапи наочно показують і доводять схожість методів ведення гібридних війн проти України як 100-ліття тому, так і нині: створення квазіутворень, окупація, анексія, неоголошена проксі-війна (proxy-war — прихована війна) силами військ без розпізнавальних знаків ("іхтамнєты"), сепаратистів ("повстанцы, ополчєнцы"), найманців.
Обидві мапі чітко показують наслідки пошматування України в 1921 році між Польщею і невизнаним квазідержавним утворенням "РСФСР \ Совєтская Россія \ СССР", наслідки московської совєтсько-россійської окупації, трьох хвиль Великого Голодомору (1921—1923, 1932—1933, 1946—1947) та ІІ Світової війни; наслідки нацистської окупації Третій Райхом; наслідки польської окупації та польських етнічних чисток Українців на окупованих Західніх Теренах України. Внаслідок геноцидів і етнічних чисток кривавого ХХ століття український етнічний і етноґрафічний терен було знищено на третину! Втрачені етнічні терени Українців опинились поза сучасними межами України, а в сучасних кордонах суттєво змінився етнічний склад населення, особливо на сході і півдні.

Наведені мапи наочно ілюструють мету ворогів України знищити Українців як націю, знищити український етнічний терен та знищити Державність і Незалежність України…

Дмитро Дзюба
© Dem’än Dzüba
© «Porohivnyçä»
2020.ХІ.5