Велика Війна триває…


 

Велика Війна триває...

 

Велика Війна триває...
Попри те, що європейці завжди уважно і з повагою ставилися до Історії, вшановують історичні події і жертв Світових війн, втім, все ж вони так до кінця й не усвідомили події останніх 100 років.
Велика Війна!
Велика Війна, що почалась у 1914, все ще триває!
І, здається, мало хто в Світі взагалі це усвідомлює...
Здається, Європа анітрішки не зробила висновків з уроків Історії...

 

Історичний дискурс

 

...Перша Світова війна, після 20-річної перерви, поновилась вже як Друга Світова війна. І знову світову війну роздмухала Москва — Совєтський Союз і Третій Райх разом розділили Європу, напали на Польщу і спільно діяли до 1941 року...
По завершенню Другої Світової війни СССР роздмухав Холодну війну... І зрештою, перманентними локальними конфліктами й війнами Світ зустрів ХХІ століття, в якому РФ (Россія Фашистська) роздмухала фактично вже Третю Світову війну...
Увесь цей цілком очевидний ланцюг історичних подій лежить на поверхні, проте його воліють не помічати.
Цілком очевидна низка причин та наслідків, очевидність котрих лише оголилася та ще більше відкрилася з початком війни РФ (Россії Фашистської) проти України.
 

Проте, Світ та Європа зокрема, все ще заклякли в ступорі перед роздутою величчю кривавої Імперії.
 


 

WW-I

 

Офіційні підручники історії все ще стверджують дещо хибну тезу, про те, хто саме роздмухав Велику Війну в 1914 році.
Якщо точніше, підручники історії замовчують, хто саме стоїть за початком Великої Війни.
Звісно, причин для Великої Війни було більш ніж вдосталь, в першу чергу, головними чинниками Великої Війни були нерівномірний розвиток європейських країн і національно-визвольні рухи початку ХХ століття в європейських монархіях.
Та підручники історії все ще замовчують, яка з імперій того часу скористалася цією низкою назрілих проблем і конфліктів у Європі задля власної гри.
 

Россійська Імперія!
Після ганебних поразок в Кримській війні 1855 та россійсько-японської війни 1905 року, котра призвела до першої революції в Россійскій Імперії та похитнула трон Романових, Россійська Імперія прагнула реваншу.
Окрім того, виникла загроза втрати України!
 

Сотню років тому, Россійська Імперія дізналась, що австрійський ерцґерцог Франц Фердинанд працює над концепцією створення об'єднаної Європи в форматі "Сполучені Штати Європи" в рамках реформації Австро-Угорської Імперії, згідно якого майбутня Європа мала стати унією з суверенних держав та королівств. І в майбутній європейській унії під проводом австрійської корони мала з'явитись нова держава — Королівство Україна.
 

...Австро-Угорська Імперія переживала кризу, і навіть дуалістична система влади вже не рятувала, а радше, дедалі сильніше ускладнювала критичне становище в імперії. Посилились національно-визвольні рухи чисельних націй, які складали Австро-Угорщину. Необхідно було розробити дієву реформу відновлення імперії.
І саме ерцґерцог Франц Фердинанд розробив сміливу концепцію.
Концепція Сполучених Штатів Європи!
За задумом, Австро-Угорщина хотіла створити ряд незалежних королівств з частин своєї імперії. Планувалось відновити незалежність Польщі (більша частина якої була окупована Россійською Імперією).
Також планувалось з Галіції, Лодимерії та Буковини створити незалежне Королівство Україна, яким мав керувати Вільгельм фон Габсбурґ (майбутній полковник Легіону Українських Січових Стрільців Василь Вишиваний).
В подальшому планувалось приєднати іншу частину України, яка була під московською окупацією.
 

Це дуже не сподобалось Россійській Імперії.
І Россійська Імперія почала роздмухувати пророссійські настрої на теренах Галіції.
Особливо вдало для москалів склалось, що Українці Галіції тоді називали себе Руські або ж Русини ще з часів князя Данили Галицького, і цей термін, звісно ж, не мав жодного стосунку до так званих "русскіх, вєлікороссов". Але саме на цій співзвучності й зробила ставку Россійська Імперія (та й зараз все ще грається в "русскіх русінов".)
Тактика була така ж, як і в наші дні — змусити Українців стати московськими покручами, нав'язати свою штучну кацапську говірку та псевдорелігійне "православіє", зруйнувати зсередини. Так кацапи народили ідею "пан-славянізма"!
Всі ці процеси Россійська Імперія почала за декілька років до початку Великої Війни 1914 року.
Галіцію почали називати "Чєрвоная Русь", утотожнюючи цей термін з "Вєлікой Россієй" та підкреслюючи, що "утрачєнныє ісконно русскія зємлі Чєрвоной Русі нужно вєрнуть в лоно Россіі-матушкі".
Россійська Імперія, роздмухуючи Велику Війну, також прагнула скористатися моментом щоби знищити останнє, потужне гніздо українського національного руху в Галіції, що загрожувало її великодержавним, імперіалістичним планам і цілості "Вєлікой Россійськой Імпєрії". Антиукраїнська россійсько-імперська преса сповідувала думку, що Россійська Імперія до того часу не ліквідує у себе "малоросскоґо сєпаратізма і мазєпинської апаснасті", доки поза чи поруч з імперськими кордонами буде існувати джерело української ідеї, яке буде живити національний спротив Українців у "імперії" та загрожуватиме планам россійського шовінізму.
 

Київський імперський, на той час, орган, так званий «Кієвлянін» писав у листопаді 1911 року:

«Украінское двіжениѣ являѣтся для Россіи опаснее, чѣм всѣ другія национальныя двіженія, взятыѣ вмѣсте... Мазепінскій вопросъ бьётъ Россію в самую основу её велікодѣржавності. Мазепінское движеніѣ пытается разрушить национальное, культурное, политічѣское едінство русского народа, пытается разрушить велікодѣржавность Россіи. Вотъ гдѣ наша самая большая опасность. Мазепінское двіженіѣ растётъ. Мазепінство со своей галіцкой базы расползаѣтся по всѣй южной Россіи. В Галіциі готовітся опасный антирусскій центръ, пламя которого можетъ перѣкінуться по всѣй Малороссіи!..»

 

Знайомо? "Таёженный Союз" та Євроінтеграція зразка початку ХХ століття.
О, так, як і на початку ХХІ століття, перед загрозою втратити "основу імпєріі" — Україну — Россійська Імперія йде ва-банк і ставить на кон геть все!
 

І, як зазвичай це робиться у кацапів, жар загрібається чужими руками.
"Іхтамнєт!" "Ватэто-нє-мы!"
Санкт-Пєтєрбурґ (пізніше вже Пєтроґрад) починає цілу низку інтриг всередині Європи, пересваривши зрештою між собою усіх європейських монархів, більшість з яких були родичами россійського імператора Ніколая-ІІ.
Паралельно Россійська Імперія, паразитуючи на європейських національно-визвольних рухах, роздмухала за декілька років ідею так званого "пан-славянізма", в основу якого полягала ідея "єдіной славянской імпєріі", звісно ж, в рамках "Вѣлікой Россійской Імпѣріі, которой управляѣм Мы, Вѣлікій Імпѣратор Всѣроссійскій Ніколай Вторый"!
І понеслась: "сѣрбы-братушкі", "Боснія наша!" "Балканы наши!" "Афонъ нашъ!" "Константінополь нашъ!" "Ѣрусалім нашъ!"
Знайомо? Так, "Крым наш!" "Алеппо наш!", ну а Афон кацапи все ще вважають своїм...
Великій Війні передували Балканські війни за безпосередньої участі Россійської Імперії. Це було "ідєальным поліґоном для трєніровок", як каже в наші дні россійсько-фашистський плєшенфюрер.
Россійська Імперія підтримувала сербів-"братушек", що було мотивовано її особистими інтересами та здійснене не без її ініціятиви, а також конкуренцією з Австро-Угорською Імперією, яка почалася ще в часи Кримської війни, але недавні події, такі як невдала россійсько-австро-угорська угода і столітня мрія кацапів про "нєзамерзающій морськой порт", також мотивували Санкт-Пєтєрбурґ...
Та головним на кону стояла Україна!
 

28.VI.1914 руками сербського терориста Ґавріли Принципа в Сараєво були вбиті австрійський ерцґергог Фердинанд і його дружина.
Це поклало початок Великій Війні 1914 року, більш відомій як Перша Світова війна, в результаті якої загинули десятки мільйонів людей...
Стравивши між собою європейців, Россійська Імперія сподівалась виснажити Європу, реалізувати свою ідею "панславянізма" та розширити імперію максимально, отримавши вихід до Середземного моря та контроль над Босфором.
А головне — утримати Україну!
 

Згодом Велику Війну 1914 року назвали Перша Світова війна — WW-I — World War I...
Вважається, що Велика Війна 1914 року завершилась 11.ХІ.1918 підписанням миру у відомому комп'єнському вагончику в Комп'єнському лісі. Втім, на теренах України, та й по всьому колишньому Східному фронту, війна продовжувалась — в Україні це були Перші Визвольні Змагання, решта нових країн, котрі оголосили самостійність після краху монаршої Россійської Імперії також боролись за свою Незалежність, тепер вже з посталою на уламках романівської імперії новою імперією — Совєтами!
Україна завзято боролась за свою Незалежність, Україна благала Європу визнати Незалежність, котру вже визнали деякі країни, навіть Велика Британія й США підтримували Україну, але Франція зробила все, щоби Незалежна Україна не була навіть присутня на Паризькій мирній конференції 1919 року! Натомість, Франція активно допомагала Польщі захопити західні терени України, а молодий Шарль де Голль, друг товаріща Тухачєвскоґо, із задоволенням воював проти Українців на боці Польщі.
Україну зрештою роздерли у 1921 році між собою Совєтська Россія і Польща, не без допомоги Франції!
Вже через два десятки років в тому самому комп'єнському вагончику колишній єфрейтор німецької армії Адольф Гітлер, котрий стане фюрером Третього Райху, змусить підписати Францію акт про капітуляцію.
Та й Польща, яку Україна захистила від совєтської окупації в 1920 році, зрадила Україну у 1921 році сепаратною угодою з Совєтською Россією, а вже у 1939 була розділена між СССР та Третім Райхом!
І Світова війна продовжилась вже як ІІ Світова війна!
Велика Війна продовжувалась!..

 


 

WW-II

 

Європа не зробила висновків з уроків І Світової війни.
Європа так боялась нової війни, що ладна була постійно йти на поступки будь-кому, хто міг би загрожувати спокою Європи, аби лишень-бо умиротворити аґресора.
Спочатку йшли на поступки Совєтам. Після І Світової всі були виснажені, тому європейські капіталісти радо співпрацювали з Совєтською Россією, коли отримували звідти пропозиції. Сталінський режим хоч і лаяв на всі лади капіталізм, проте енергійно співпрацював з капіталістами, ніби-то з метою "індустріалізациі", хоча насправді метою "індустріалізациі" було створення військово-промислового комплексу. Відтак, в Совєтській Россії доволі успішно працювали німецькі заводи Круппа, "Сіменс", "Бош", пізніше підтягнулись і американські капіталісти, бо у них почалася Велика Депресія. Всі завзято будували Совєтам гігантські греблі на ріках, гігантські заводи, які потім з тракторних перетворились на танкові.
Західні капіталісти не усвідомлювали, що збудували Совєтам міцний військово-промисловий комплекс, який мав забезпечити Кремлю всі необхідні ресурси для ведення ІІ Світової війни.
Той же потрібний для "індустріалізациі" "ДнєпроҐЭС", збудований американськими компаніями, є найбільшим пам'ятником Голодомору, бо не лише буквально збудований на кістках Українців, а й розрахувались Совєти за цю греблю зерном, яке відбирали у помираючих з Голодомору Українців... "ДнєпроҐЭС" також знищив унікальні Дніпрові Пороги та було остаточно знищено місце розташування Запорожської Січі...
 

До речі, Голодомор в Україні Європа і Світ також не помічали!
Україна, втоплена в крові після поразки І Визвольних Змагань, вмирала від голоду, десятки мільйонів Українців вмирали, а Європа і Світ відвернулись і робили вигляд, що нічого не відбувається...

 

Європа не помічала, що СССР одразу почав тісно співпрацювати з націонал-соціалістами Німеччини, і став першим союзником Третього Райху! Попри заборону для Німеччини мати армію, Третій Райх готувався теж до війни, до реваншу за "ганебний" Версальський мир. Совєти залюбки навчали у військових училищах майбутніх льотчиків Люфтваффе та майбутню еліту Вермахту!
Європа не помічала цієї дружби!
 

Європа не помічала геть нічого!
Європа закривала очі на будь-які нахабні дії нового райхсканцлера Гітлера — окупація демілітарізованої зони, повернення Рура і Саару, мілітарізація, односторонній розрив Версальських угод.
1936 рік — рік Олімпіад, рік тріумфу Третього Райху і особисто фюрера Адольфа Гітлера!
Світ захоплено гомонів про "німецьке чудо" — економічно-промисловий підйом, автобани, нові надсучасні автомобілі, гігантські стадіони! Майже ніхто не помічав дискримінації Гебреїв, концтаборів та початок Голокосту.
Світ захоплювався "німецьким чудом"!
Засновник Міжнародного Олімпійського Комітету П'єр де Кубертен у свої 90 років був так захоплений та зачарований Гітлером, що заповів всю свою бібліотеку фюреру та мав намір внести у заповіт бажання "назавжди проводити Олімпіади лише у Третьому Райху"! Власне, наступні дві Зимові Олімпіади 1936 та 1940 років теж пройшли у Третьому Райху! СССР вперше приймав участь в Олімпіаді саме у Берліні 1936 року...
Європа і Світ були в захваті від Третього Райху!
 

1938 — аншлюс Австрії!
Хоча влада Австрії робила все можливе, аби аншлюс не відбувся, втім, спроби були марними, це коштувало життя австрійському канцлеру, а більшість Австрійців під впливом нацистської пропаґанди воліли "об'єднання".
Європа не втручалась, бо ж «Одін народ! Одна страна! Одін вождь!» — «Ein Volk! Ein Reich! Ein Führer!»
 

1938 — Мюнхенська змова — Європа зреклась свого серця — Чехо-Словаччини!
Чехо-Словаччина в міжвоєнний період була найрозвинутішою індустріально-промисловою країною Європи.
Франція, Велика Британія з одного боку, Італія і Третій Райх, без участі Чехо-Словаччини, вирішили долю цієї країни.
"Умиротворення" — так називали цей процес британський прем'єр Невіл Чемберлен та французький прем'єр Едуард Деладьє.
Гітлер висунув ультиматум — до 1 жовтня 1938 року Судети повинні бути передані до складу Третього Райху!
Нажахані ймовірністю нової війни в Європі, Чемберлен і Деладьє миттєво пішли на поступки. США, перебуваючи у Великій Депресії, підтримала процес "умиротворення".
Лідери Великої Британії та Французької республіки прагнули політичними й територіальними поступками за рахунок країн Центральної та Південно-Східної Європи задовольнити експансіоністські домагання Третього Райху і Королівства Італія, досягти "широкої" угоди з ними і забезпечити тим самим власну безпеку, підштовхнувши німецько-італійську аґресію в східному напрямку.
О 01.00 ночі 30 вересня 1938 Гітлер, Чемберлен, Муссоліні і Деладье підписали "Мюнхенську угоду". Вермахт отримував право увійти в Судети 1 жовтня з тим, щоб завершити окупацію до 10 жовтня 1938 року. Після окупації Судетів, решта Чехії була поглинута Райхом як "протекторат Богемії і Моравії", а пошматована Словаччина стала маріонетковим пронацистським режимом...
Наслідки Мюнхенської змови не забарились...
 

Чемберлен був у захваті, перебуваючи в упевненості, що підписаний Гітлером документ має якесь значення, він по поверненню до Лондона радісно кричав з трапу літака «Я привіз Європі мир! Це мир для цілого покоління!»
Вже через 2 роки, 7 вересня 1940 року Лондон і Британію бомбардували "Люфтваффе", навчені в тому числі і Совєтами!
Сталін аплодував та хвацько підкручував собі вуса, обсмикуючи кітель.
 

Як відомо, замість миру Європа отримала і війну, і ганьбу!
І совєтську окупацію на півстоліття!..

 

Першими в Європі спротив Третьому Райху та його союзникам здійснили Українці!
15 березня 1939 року на захист від окупації повстала Карпатська Україна! Перебуваючи автономією у складі Чехо-Словаччини, з початком окупації цієї країни, Карпатська Україна проголосила Незалежність і розпочала захист від пронацистських військ Угорщини та польських наймитів. На жаль, сили були нерівні...
 

У серпні 1939 Совєти і Третій Райх розділили Європу пактом Молотова-Ріббентропа.
1 вересня 1939 року Третій Райх напав на Польщу, 17 вересня СССР приєднується до Третього Райху і після ліквідації Польщі проводять разом "парад дружби" в місті Брест-Литовському.
Україна опинилась між двох вогнів, двох тоталітарних імперії...
 

Постер з серії ✠ «УКРАЇНА — Ціна Незалежності 1917 — 2017»

 

ІІ Світова війна стала й початком ІІ Визвольних Змагань України.
Совєтське "освобождєніє" принесло "красный тєррор" і на західні терени України, які вже потопали в крові від свавілля польских шовіністів та започаткованої ще на початку 1930-х так званой "пацифікації", а фактичного геноциду Українців поляками...
Заснована у Відні в 1929 році Організація Українських Націоналістів (ОУН) під проводом Євгена Коновальця, розпочала спротив як проти Совєтів, так і проти Третього Райху.
Сталінський режим був стурбований наростанням активності ОУН і організував вбивство лідера організації Євгена Коновальця в Роттердамі у 1938 році.
Після подій у Карпатській Україні, що виявили справжнє ставлення Третього Райху до українського питання, Провід Українських Націоналістів (ПУН) зайняв чітку і виразну позицію щодо політики гітлерівської Німеччини, яка стала виразно антинацистською.
Також захищали Українців від польської аґресії. А з початком совєтської окупації західних теренів України, почався спротив ще й Совєтам.
 

Покінчивши з Польщею та почавши окупацію західних теренів України й Білорусі, СССР напав на Фінляндію, за що Ліга Націй вигнала Совєти, і це було єдине, перше й останнє сміливе дійство з боку попередниці сталінського ООН.
В 1940 році СССР почав окупацію країн Балтії.
І лише у 1941 найліпші союзники зіткнулися між собою! Та й то, вони обопільно готувались до нападу — у Гітлера був "План Барбаросса" з бліцкріґом, у Сталіна був "План Ґроза", яким вусатий людожер волів не лише "раздавіть Ґєрманію", але й окупувати решту Європи разом з "проклятимі анґлічанамі"!
Втім, Гітлер встиг перший нанести удар по Совєтам.
Власне, Європу це влаштовувало.
 

Опору в Європі красні совєтські й нацистські аґресори практично ніде не зустрічали.
І тільки Українці не лише першими сприйняли удари ІІ Світової, але й затято чинили опір будь-яким окупантам!
Перші загони Української Повстанської Армії (УПА) з'явились на Поліссі ще у червні 1941 року. З осені 1942 року почали паралельно створюватися збройні загони ОУН на Поліссі й Волині, очолені Степаном Бандерою.
УПА діяла до 1953 року, коли активні її дії припинено, а окремі вогнища спротиву діяли впродовж 1950-1960-х років.
З 1943 по 1950 роки Головним Командиром УПА був генерал Роман Шухевич, з 1950 по 1954 — Василь Кук.
Українці найдовше і найзвитяжніше чинили опір окупантам!
ІІ Світова офіційно завершилась у вересні 1945, а ІІ Визвольні Змагання тривали до 1960-х років!
 

Постер з серії ✠ «УКРАЇНА — Ціна Незалежності 1917 — 2017»

 

Політика "уміротворєнія" призвела до зміцненя двох тоталітарних режимів та дала змогу Совєтам і Третьому Райху роздмухати ІІ Світову війну. Японська Імперія та фашистська Італія грали в цьому процесі вже другорядні ролі.
Попри те, що до 1941 року СССР і Третій Райх були найближчими союзниками, Захід все одно пішов на угоду з Совєтами задля повалення нацизму, за що після 1945 заплатив ціну в 45-річну совєтську окупацію половини Європи з Холодною війною та ядерними погрозами з боку Кремля!
І в ХХІ столітті Світ все ще платить за угоду з Совєтами...
 

Як відомо, нацисти доволі швидко захопили Європу.
Франція капітулювала чи не найшвидше, а ціною французького боягузтва були непомірні втрати британців в Дюнкерку...
Замість того, щоби стати на захист своєї країни, французи воліли здатись та чекати, доки їх звільнять Британія і США. Недарма Англійці вважають французів огидними боягузами! Рятувати Францію і віддавати свої життя довелось Англійцям, Американцям, Канадійцям, Австралійцям і Новозеландцям! Французи ж воліли переховуватись. Через це французьке боягузтво Західний фронт в Європі вдалось відкрити лише у 1944 році, після того, як Франція наполягла у 1943 на угоді Союзників з Совєтами.
Тегеран-1943, а згодом Ялтинська конференція вирішили долю Світу аж до сьогодення...
 

Угода з совєтським диктатором врятувала СССР від неминучої поразки перед Третім Райхом, позаяк війська Вермахту вже вийшли до Москви та Сталінґраду, а близько мільйона кацапів воювало на боці нацистів.
Нацистським і совєтським окупантам опирались лише Українці!
 

Ленд-ліз — порятунок Совєтськоґо Союза!
США, до останнього утримуючись від участі у війні, після Перл-Гарбору змушені були захищатись та нарешті очолити антинацистську коаліцію. Втім, війна вже зайшла так далеко, що розпочати звільнення Європи від нацистів було вкрай складно. Франція наполягала на угоді з СССР. Після перемовин в Тегерані, Совєти почали отримувати ленд-ліз — військову допомогу від США та Британії: техніка, зброя, їжа, гуманітарні вантажі, навіть ґудзики на красноармєйські ватніки, наштамповані в Чікаґо!
Якби не ленд-ліз, то Совєтам був би гаплик ще у 1944...
 

Совєтський контрнаступ зміг відтягти сили й ресурси Вермахту на схід, що дозволило нарешті розпочати операцію з висадки в Нормандії військ Союзників. Також посилились дії на Середземноморському театрі.
З відкриттям Західного фронту нарешті і Франція раптом отримала лідера — вже відомого Українцям Шарля де Голля, який чомусь невідомо де був на початку нацистської окупації.
Велика Британія з початком війни отримала нового прем'єра, і на відміну від Чемберлена, Уінстон Черчілль був набагато рішучим у своїх діях, хоча також балансував і згоден був укладати угоду з Совєтами, тільки б це було в інтересах Британської Імперії.
Франклін Рузвельт також керувався виключно інтересами США, перебуваючи аж третій термін на посаді у зв'язку з війною, і теж дослухався до решти Союзників.
Отже, зустріч в Ялті була неминучою.
 

Ялтинська конференція визначала післявоєнний устрій Світу, пізніше утвердилась ще й Потсдамською конференцією.
Саме в Ялті Сталін домігся умов створення ООН на заміну ненависної йому і вже ліквідованої Ліги Націй. Світ все ще керується сталінським ООН, в якому СССР мали виключне право вето аж чотири рази: як СССР, власне, і як "сувєрєнниє" РСФСР, УССР і БССР — країни-засновниці разом з Францією, Великою Британією та США. Щоправда, після розвалу СССР, Україна й Біларусь не отримали право вето, його одноосібно залишила собі "правонаступніца СССР" РФ (Россія Фашистська).
 

Усвідомивши, що Захід залежить від СССР, Совєти миттєво почали нахабніти в усьому.
Відчувши повну безкарність та під впливом жаги помсти, під час просування вже Європою в бік Берліну, Совєти чинили чисельні військові злочини проти цивільного населення, особливо в Пруссії і, власне, в Німеччині.
Також Кремль всіляко допомагав Польщі знищувати Українців, влаштувавши справжній геноцид на західних українських теренах.
Звісно ж, Світ та Європа знову не бачили жодних злочинів Кремля.
 

8.V.1945 Третій Райх підписав капітуляцію після взяття Берліну військами Союзників, проте Москва запротестувала! Адже капітуляцію було підписано не на умовах Москви. І Кремль змусив переписати акт про капітуляцію та перепідписати наново вже 9 травня. Саме тому увесь Світ відзначає 8 травня День Пам'яті жертв ІІ Світової війни, а Кремль "празднуєт Дєвято-Мая"!
 

І знову Європа не усвідомила, з ким мають справу.
Проблеми з Совєтами у Світу розпочались одразу по завершенню ІІ Світової!
Розподіляючи зони окупації між країнами-союзниками, СССР забажали отримати не лише схід Німеччини, але й Австрію. Дуже вже хотілось Відень товаріщу Сталіну! Проте, сталось не як бажалось, і Відень з Австрією відійшли до американського сектору окупації, завдяки чому згодом Австрія змогла відновити суверенітет і незалежність.
Тим часом, доки Союзники налагоджували в перший рік повоєнний устрій на окупованій Німеччині, СССР заходився улюбленою для всіх кацапів справою — пограбування! Із Німеччини та країн центральної Європи вивозилось все, що можна, грабувалось все, від підприємств, до цивільних. Ешелонами вивозились заводи, котрі згодом працювали в СССР. Завод "Opel" був вивезений вщент разом з устаткуванням, технічною документацією, кресленнями, навіть з деякими конструкторами і з останньою партією вцілілих автомобілів "Opel Kadett K38" — в Москві їм лише шильдіки змінили і обізвали "Москвич М-401"!

Кремлю вдалось залишити за собою Східну Пруссію (розділену навпіл з Польщею) та схід Німеччини (Сілезію та Померанію також щедро віддали Польщі, певно, на знак подяки за геноцид Українців), а на решті окупованого сходу Німеччини було створено совєстьку "ҐДР" (НДР — "Німецьку Демократичну Республіку").
Причому, за умовами Потсдамської угоди, Східна Пруссія і Кёніґсберг після 1995 року повинні були повернутись до складу Німеччини, але 400-річне Місто Королів Кёніґсберг було вщент знищене ще у 1945...
Втім, забаганки Кремля також не здійснились в повній мірі, позаяк Берлін також був розділений на зони окупації, і бажання Москви отримати увесь Берлін під свій контроль не здійснились! США, Британія та Франція зі своїх зон окупації утворили Західний Берлін. Це призвело в 1947 до першого протистояння між Союзниками впритул до танкового протистояння на Чек-Пойнт!
Зрештою, Совєти огородили Західний Берлін сумнозвісним Берлінським Муром і змусили країни Заходу виторгувати для себе право доступу в анклав, тримаючи в блокаді двохмільйонне населення Західного Берліну декілька місяців.
А далі довгі роки совєтської окупації Європи...
Так почалась Холодна війна...
 


 

Холодна війна і совєтська окупація Європи
WW-III

 

Холодна війна ледь не перетворилась на ядерну війну.
Вчорашні союзники озброювались, СССР вже мав ядерну зброю і постійно нарощував її арсенал, у відповідь США теж нарощували арсенал. Гонка озброєнь супроводжувалась постійними ядерними випробуваннями, в яких супротивники показували одне одному міць своєї зброї. Апогеєм стала Карибська криза, коли СССР розмістив на Кубі ядерну зброю, фактично під Флоридою, а совєтські атомні підводні човни курсували вздовж узбережжя Америки немов акули. Світ був в 5 хвилинах від атомної війни!
Водночас, Кремль роздмухував по всьому Світу локальні війни, від Африки до В'єтнаму, від Латинської Америки до Афганістану та Югославії... Війни проти Ізраїлю руками арабів це теж справа рук Кремля!
Кремль виплекав усі відомі терористичні рухи та армії, породивши такі терористичні організації, як ХАМАС, ФАТХ, Талібан, а у ХХІ столітті ІДІЛ; та цілу низку кровожерливих тиранів як-то Муаммар Каддафі, Ясір Арафат, Саддам Хусейн, Усама бін Ладен, Бокасса, Муґабе та інші...
 

Будь-які рішення ООН Кремль міг легко ветувати, заручившись підтримкою кремлівських сателітів.
Спочатку, виснажений ІІ Світовою війною Світ не мав змоги гідно протистояти Совєтам, а згодом вже стало запізно, позаяк Кремль вже погрожував не танками, а ядерним арсеналом!
Таку ціну платить Світ за угоду з кацапами!
 

Половина Європи знаходилось під совєтскою окупацією.
Кремль наштампував совєтських "народных рєспублік" на місці європейських країн, отримавши нарешті "ізвєчную мєчту" кацапів вийти до теплого Середземномор'я — сєрби-братушкі утворили Юґославію і стосунки Бєлґрада з Москвою за часів Броза Тіто були більш ніж теплими. Албанія часів Енвера Ходжі також копіювала сталінський режим, втім з 1961 року стосунки з СССР зіпсувались вщент. А решта: Болгарія, Румунія, Угорщина, Чехо-Словаччина та Польща — знаходились під владою Москви!
Куба, Монголія теж були сателітами Совєтів, Тива увійшла в склад СССР, а в Північній Кореї СССР створив точну копію сталінського режиму, котру очолив слюсар з Владівостока Юрій Кім, і в наші дні КНДР є найбільш закритим тоталітарним режимом з ядерною зброєю і підтримкою Москви.
 

Спроба Угорщини вирватись з коммуністичного лаґєря в 1953 році обернулась жорстоким подавленням антисовєтського спротиву та руйнуванням Будапешту. Совєти танками розгатили старовинне місто і більше 3000 мадярів тоді загинули...
В 1968 році спроба Чехо-Словаччини вийти з-під прямого контролю Москви та збудувати "соціялізм з людським обличчям" також завершилась введенням совєтських танків та кровопролиттям. Чехи надовго запам'ятали Празьку весну...
 

Лише вщент прогнивша коммуністична система СССР, війна в Афганістані та санкції Заходу посприяли краху Совєтського Союза.
Ніякі "пєрєстройкі" та "дємократізациі" не допомогли утримати вщент гнилу Совєтську Імперію.
На початку 1990-х років європейські країни одна за одною почали виходили з-під совєтської окупації.
Впав Берлінський Мур, Німеччина об'єдналась.
Впав СССР...
 

Щоправда, на зміну СССР було миттю створено так зване "СНҐ", втім, Україна хоч і стала співзасновницею, проте договір про входження в це квазіутворення так і не підписала.
Після відновлення Незалежності в 1991 році Україна так і залишилась в сфері впливу Москви.
Тим часом Кремль вже роздмухав цілу низку локальних тліючих війн по периметру пост-совєтських кордонів: “Пріднєстровьє” в Молдові, “Абхазія” та “Южная Осєтія” в Грузії, Ічкерія, Карабах…
 

Холодна війна завершилась формально підписанням Будапештського меморандуму в 1994 році.
І знову Світ, Європа та Кремль вирішили все за Україну. В рамках ядерного роззброєння Україна була позбавлена ядерної зброї, натомість США, Велика Британія та РФ гарантували територіальну цілісність і безпеку України.
 

Як вкотре довела Історія, договір з кацапами не вартий і паперу, на якому підписаний!
Кремль готувався до війни проти України, Європи, Америки, Світу...

 

Європа ж забулась летаргічним сном після падіння Берлінського Муру, вважаючи, що з кінцем Холодної війни та з крахом Совєтського Союзу нарешті завершилось протистояння з Совєтською Імперією Зла.
Проте, Європа чи-то спить, чи-то осліпла та оглухла… Чи боїться…
Впав Берлінській Мур? Крах СССР? І що змінилось? Імперія Зла пощезла?
 

Ніхто у Світі, і зокрема в Європі навіть не замислився, чому Світ так змінився після терактів 9\11, коли в Кремлі з’явився, о, соупадєніє, “вєлікій чєкіст” Путін.
“Who is mr. Putin?” — зацікавлено запитували один у одного в усьому Світі.
“Смєлый чєкіст!” — підкреслював кремлядський карлік після нахабного теракту 9\11, зголосившись очолити “борьбу с тєррорізмом” та закликавши “мочіть в сортірах”.

Все ще впевнені, що зухвалу атаку на Міжнародний Торговий Центр в Нью-Йорку та знищення двох хмарочосів — символів Америки — здійснили дикі таліби в драних штанцях з автоматами калашнікова? Ну-ну…
Згадайте, як “радовалось насєлєніє” пост-совка та захлинались тодішні “кісєлёвы”!
Здається, 9\11 було найбільш вдалою спецоперацією КҐБ-ФСБ…
 

А далі почалась ретельна підготовка до війни. До продовження Великої Війни!
“Мы міравой пожар войны раздуем!” — пригадуєте головне гасло большевіков і чєкістів 1917 року?

І непомітно цей “міравой пожар войны” роздмухався з початку ХХІ століття.
Та так, що вже й не питають тепер “Who is mr. Putin?”
Бо Українці вже знають, що то Хуйло звичайне, а Світ закляк з переляку!

Чом перелякались? Від несподіванки?
Так Кремль вже ось 100 років поспіль веде цю Велику Війну!
 

Озирнемося знову на буремне ХХ століття...
— Україна — з 1917 року совєтсько-українська війна велася тими ж гібридними методами, що і в ХХІ столітті — створення "народних рєспублік", колабораціонізм, диверсії зсередини. Київ втопили в крові у 1918. Результатом втрати Першої Незалежності стали десять мільйонів жертв Великого Голодомору — три хвилі штучного голоду на етнічних українських теренах, включаючи Кубань, Слобожанщину, ареали розселення Українців на Поволжі...

— Білорусь — втратила половину теренів, поглинених РСФСР: Смоленщина, Бранщіна ...
Скільки білорусів вивезли в ҐУЛаґ? Трохи менше за Українців...

— Естонія, Латвія, Литва — спроба окупувати країни Балтії в 1918, окупація в 1940. Тисячі жертв репресій... У 1991 в Вільнюсі совєтські танки намотували на траки литовців...

— Фінляндія — три війни з 1918 по 1944. Окупували частину Карелії, не кажучи вже про те, що вся Карелія фінська. Понад 400 тисяч людей втратили свої домівки, Батьківщину, майно, а скільки загинуло від совєтських бомбардувань?

— Угорщина — 1953...
— Чехо-Словаччина — 1968...

— Грузія вперше втратила свою Незалежність у 1921, що теж обернулося кров'ю.
З 1989 Кремль розпалює в Грузії і навколо кілька міжнаціональних конфліктів.
У 2008 році РФ (Россія Фашистська) вкотре напала на Грузію! Танки в 40 кілометрах від Тбілісі, авіація бомбить міста...
Всі кацапи щиро радіють і бажають смерті Грузинам...
Вже стало зрозуміло, що Україна буде наступною...
 

Постер з серії ✠ «УКРАЇНА — Ціна Незалежності 1917 — 2017»

 

30.ХІ.2013 — Ніч Апокаліпсису, коли почалась війна РФ (Россії Фашистської) проти України...
Всі, всі 88% кацапів, проявляючи "братство", щиро радіють розстрілу Небесної Сотні — коли кремлядські снайпери ҐРУ ФСБ в центрі європейської столиці розстрілювали студентів, медиків, волонтерів — мирних Українців, беззбройних, зі смішними дерев'яними щитами у велосипедних шоломах, котрі йшли під кулі снайперів і вмирали за Україну...
"Небо падає!!!" — кричав Устим...
А тим часом, окупаційний десант РФ вже висаджувався в Севастополі...
І ось уже "братья-россіянє" вимагають "вєрнуть ісконна-русцкій Крым" і щиро радіють анексії. Потім вимагають втопити в крові всю Україну і щиро радіють війні і смертям...
 

Світ і Європа мовчали...
 

Україна і Сирія...
Європа мовчала... І знову мовчить...
 

Россійсько-фашистські терористи збивають пасажирський лайнер МН-17 над окупованими теренами сходу України, гинуть три сотні людей з усього Світу, в тому числі 80 дітей...
Європа і Світ мовчать...
 

Ядерні бомбардувальники РФ (Россії Фашистської) зухвало кружляють над Європою та погрожують.
Тиша — Європа мовчить!..
 

Низка терактів по всій Європі! Мігрантська криза.
Брюссель, Париж, Ніцца, Берлін, Стамбул...
Кривава бійня в Алеппо...
 

Європа і Світ мовчать...
Агов, час прокидатись!
Europe! Wake up!
 

 

ІІІ Світова війна вже давно почалась...
Велика Війна триває...
Світ мовчить...

 


 

© Дмитро Дзюба
2017.І.12

41 коментар до “Велика Війна триває…

 1. Сповіщення: Одна єдина Соборна Україна, або “єдіная страна” – Порохівниця

 2. Сповіщення: ✠ СОБОРНА УКРАЇНА – ПОРОХІВНИЦЯ

 3. Сповіщення: Бій за гору Маківка – ПОРОХІВНИЦЯ

 4. Сповіщення: Пісні Української Повстанської Армії – ПОРОХІВНИЦЯ

 5. Сповіщення: Україні Волю здобуваєм кров’ю! – ПОРОХІВНИЦЯ

 6. Сповіщення: «Європа мовчала… І вкотре мовчить…» – ПОРОХІВНИЦЯ

 7. Сповіщення: 2001 911 – ПОРОХІВНИЦЯ

 8. Сповіщення: ФСБук і гібридна війна Кремля в Інтернеті – ПОРОХІВНИЦЯ

 9. Сповіщення: Тероризм — зброя Кремля – ПОРОХІВНИЦЯ

 10. Сповіщення: «ЛЕГІОН — Хроніка Української Галицької Армії 1918—1919» – ПОРОХІВНИЦЯ

 11. Сповіщення: 100 років кривавих Совєтів – ПОРОХІВНИЦЯ

 12. Сповіщення: Завершення Першої Світової війни – ПОРОХІВНИЦЯ

 13. Сповіщення: 1919: Україна на Паризькій мирній конференції – ПОРОХІВНИЦЯ

 14. Сповіщення: Берестейський Мир – ПОРОХІВНИЦЯ

 15. Сповіщення: «Україна понад усе!» — Крути і втрата Першої Незалежності… – ПОРОХІВНИЦЯ

 16. Сповіщення: День Пам‘яті… і примирення? – ПОРОХІВНИЦЯ

 17. Сповіщення: ¡Viva la España! – ПОРОХІВНИЦЯ

 18. Сповіщення: Україну знову шматують… – ПОРОХІВНИЦЯ

 19. Сповіщення: Верецький Меморіял Січовикам Карпатської України – ПОРОХІВНИЦЯ

 20. Сповіщення: “MeToo” — „Who Framed Hollywood Hills“ (+18) – ПОРОХІВНИЦЯ

 21. Сповіщення: 100 років совєтському ультиматуму – ПОРОХІВНИЦЯ

 22. Сповіщення: «Україна з погляду полїтичної ґеоґрафії» 1914 – ПОРОХІВНИЦЯ

 23. Сповіщення: Різдвяне Перемир’я 1914 – ПОРОХІВНИЦЯ

 24. Сповіщення: Інфоґрафіка про Україну початку ХХ століття – ПОРОХІВНИЦЯ

 25. Сповіщення: «Україна від Карпат і до Кавказу» – ПОРОХІВНИЦЯ

 26. Сповіщення: «Порохівниця» — 2017 – ПОРОХІВНИЦЯ

 27. Сповіщення: 100-річчя і затишшя – ПОРОХІВНИЦЯ

 28. Сповіщення: 100 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ – ПОРОХІВНИЦЯ

 29. Сповіщення: Кров’ю стікаємо, але перемагаємо! – ПОРОХІВНИЦЯ

 30. Сповіщення: ✠ Василь Вишиваний — Король України – ПОРОХІВНИЦЯ

 31. Сповіщення: Бій під Крутами — бій за Майбутнє України! – ПОРОХІВНИЦЯ

 32. Сповіщення: 100-річчя бою під Крутами – ПОРОХІВНИЦЯ

 33. Сповіщення: Василь Вишиваний і Берестейський Мир – ПОРОХІВНИЦЯ

 34. Сповіщення: «ООН імєні Сталіна» – ПОРОХІВНИЦЯ

 35. Сповіщення: Західні медія про Карпатську Україну — 1939 – ПОРОХІВНИЦЯ

 36. Сповіщення: Антанта — кривава згода проти України – ПОРОХІВНИЦЯ

 37. Сповіщення: Двічі підписаний акт капітуляції – ПОРОХІВНИЦЯ

 38. Сповіщення: ✠ День Героїв України – ПОРОХІВНИЦЯ

 39. Сповіщення: Євген Коновалець – ПОРОХІВНИЦЯ

 40. Сповіщення: «MOSKAL’! MOSKAL’!» – ПОРОХІВНИЦЯ

 41. Сповіщення: Ліга Націй, Interbellum і Голодомор в Україні – ПОРОХІВНИЦЯ

Коментувати не дозволено.